Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2012 is de contributie van de “OWSVD” vastgesteld.
De contributiebedragen per maand zijn als volgt:
 

Soort lid

Bedrag

Senior (vanaf 18 jaar) € 23,50
2e senior lid uit hetzelfde gezin
Student
€ 20,50
€ 20,50
Junior (14 tot 18 jaar)
Scubadoe (tot 14 jaar)
€ 17,50
€ 17,50

Het bestuur int de contributie via maandelijkse incasso-opdrachten.

Het bestuur heeft van de Algemene Ledenvergadering toestemming gekregen om vanaf 2005 de jaarlijkse prijscompensatie, afgegeven door het CBS, in de contributiebedragen te verrekenen.